XMas Score 30 Minutes (12.12.2017) XMas Score 30 Minutes (12.12.2017)