WMOC 2015 Long Final (01.08.2015) WMOC 2015 Long Final (01.08.2015)